Performance Works

Live- en videoperformance werk over dialogen en participatieve performance


Performance is waarschijnlijk een van de kunstvormen die het gevoeligst zijn aan de rol die sociale interacties spelen én die ze ook voornamelijk als lichamelijke ervaringen interpreteren. Bovendien vormt het lichaam, en zijn specifieke functie binnen het medium performance, hét domein waarin het sociale tot leven komt en op een heel viscerale manier aanwezig is.. Performances en installaties kunnen worden gezien als poëtische composities die het leven transformeren in vreemde acties en levende beelden. Het gaat niet om het presenteren van antwoorden of concrete uitspraken voor sociale en politieke onderwerpen, maar eerder om een aanbod dat de toeschouwer ertoe aanzet om zijn eigen interpretaties of associaties te vinden. Centraal in mijn werk staat een ontmoeting en uitwisseling tussen mensen: een mogelijkheid om alternatieve en gedurfde denkprocessen te initiëren.