Troubled Mind - een verwarde geest


De wereld en de sociale omgeving zoals ik die zie en voel. Een reis naar innerlijke onrust. Een wereld die gedoemd is te mislukken. De stemmen die alleen ik kan horen, de visioenen die alleen ik kan zien, zo is jouw geest op een eenzame hobbelige rit naar totale waanzin. Je ziel ver van de eenzaamheid en dreiging van de wereld en je waanzinnig onrustige geest die geen vrede meer kan vinden

Het werk concentreert zich op een onzichtbare en niet zichtbare kwestie. Het thema en de geluiden zijn gebaseerd op en hebben betrekking op de stemmen en geluiden die ik al jaren vrijwel voortdurend in mijn hoofd hoor. Veroorzaakt door medische en mentale problemen. Het is een eenvoudige poging om een excursie in mijn hoofd te maken en geluid en lawaai van een ander niveau en een andere plaats te benaderen. Onder bepaalde omstandigheden zijn de geluiden en stemmen in mijn hoofd in staat een tijdelijke ruimte te creëren waarin dingen zich anders gedragen, handelen en interacteren, waarbij ze de normale dagelijkse regels negeren. Mijn dagelijkse omgeving wordt een rituele ruimte waarin het dualisme en de vanzelfsprekende dagelijkse zaken plotseling instorten, op hun kop staan, elkaar kruisen en met elkaar resoneren: aanwezigheid-afwezigheid, waar-onwaar, materie-verbeelding, perceptie-hallucinatie.

Selectie uit het portfolio - I can not see 

the luminous path of a troubled mind                                                   the HEALING