Conecta - no conecta


Conecta-no Conecta ( Verbonden - Niet Verbonden) is een stuk dat meestal live door mijzelf wordt gepresenteerd. In de context van Mexico-Stad is dit werk opnieuw vormgegeven als een collaboratieve video-performance gemaakt tussen Johannes en kunstenaars Fred Castro (MX), Fey Montalvo (MX) en Hanna Doucet (FR). Tegelijkertijd werd een klein boekje gepresenteerd over mijn werk in Mexico City:

La perfermance siempre es una fiera que incomodo, que aterrra, queabraza sobre el trabajo de Johannes C. Gerard en la Ciudad de México. Auteur Valeria Montana, 32 pagina's (tekst Spaans / Engels) mei 2019, potentA ediciones, Mexico City, Mexico