Installationen - Land Art


Onzichtbare grenzen maken, ruimte zichtbaar maken - verbindingen tonen, hoe dingen met elkaar gerelateerd kunnen zijn. De relatie, de getijden en verbindingen binnen de natuur en tussen mens en natuur. Er ontstaat een idee hoe de dingen zich tot elkaar kunnen verhouden en hoe verbindingen tot stand kunnen worden gebracht. Het gaat over relaties in de natuur, maar ook tussen mensen en de natuur. Tot slot, waar beïnvloedt de omgeving het object en het object de omgeving?