Fotografisch Werk


De werken richten zich op de aspecten naar identiteit, relaties (tussen mensen, mens - culturen, mens-natuur en locaties), stedelijkheid, omgevingsfactoren, overgang, grenzen, verloren, eenzaamheid, innerlijke strijd, tijd, vernietiging, dood. Mede in het werk speelt het naakte lichaam een belangrijke rol. Het idee achter dit concept is om de onderwerpen van lichaamsbewustzijn, de relatie tot het sociale en het omringende milieu om ons heen en misschien wel het belangrijkste de kwetsbaarheid van mensen respectievelijk onszelf te onderstrepen.