KODEKÜ - DE BOTSING VAN DE KUNSTEN


Er is momenteel veel discussie over hoe plattelandsgebieden nieuw leven kunnen worden ingeblazen. Een belangrijk punt hierbij is de vraag hoe de creatieve scene kan worden geïntegreerd in de kleine steden en met elkaar kan worden verbonden. Om de politiek precaire situatie in Oost-Saksen tegen te gaan, is de culturele revitalisering van kleine steden een groot probleem. Dit is precies waar het project begint.

Het was de eerste keer dat muziek een integraal onderdeel werd van een van mijn performanceprojecten. Het hele project werd op improvisatiebasis uitgevoerd, zonder lange repetities of planningsbesprekingen. De installatie Tor werd ook uitgebreid voor de voor de performance en werd een belangrijk onderdeel van de performance. Uiteindelijk omvatte mijn project voor KODEKÜ twee live performances, drie site-specifieke installaties en een performance-workshop voor schoolkinderen.

Performance en installatie "Verbunden" in samenwerking met cellist Ulrich Thiem (Dresden). De installatie "Tor" werd ook in de voorstelling geïntegreerd. Schillerpark 13/09/2020


Installatie "Verbunden / Verbonden" voor de Live Performance "Verbunden / Verbonden" 

Lokaal specifieke installatie "Tor", Schiller Park.

Lokaal specifieke installatie "Dialogue / Dialoog". KAS (Altes Kino)

Fragment performance "Isolate / Geïsoleerd" en performance workshop voor schoolkinderen 6 september 2019 en 9 september 2019 bij KAS (Altes Kino)