Fotografisch Werk

Mijn fotografie werk valt in de categorie van kunstfotografie. Vaak werden verschillende afbeeldingen samengevoegd, wat een soort van storyboard of installatiewerk opleverd. Onderwerpen zijn hetzelfde als bij mijn videowerken. Ze richten zich op de aspecten van identiteit, relaties (tussen mensen, mens - culturen, mens-natuur en locaties), stedelijkheid, omgevingsfactoren, overgang, grenzen, verloren, eenzaamheid, innerlijke strijd, tijd, vernietiging, dood. Dienovereenkomstig betaal ik de intentie om openhartige subtiele details in de omgevingen die we creëren of waar we wonen te leven.

Mede in mijn werk speelt naaktheid een belangrijke rol. De bedoeling hier was om de onderwerpen van lichaamsbewustzijn, de relatie tot het sociale en het omringende milieu om ons heen en misschien wel het belangrijkste de kwetsbaarheid van mensen respectievelijk onszelf te onderstrepen.