A STATE OF BARED - Een staat van bloot


A State of Bared is een doorlopend project. Het richt zich op video, live performance en fotoseries, waarin het naakte lichaam een belangrijke rol speelt. Het doel is om de thema's lichaamsbewustzijn, de relaties met de sociale en natuurlijke omgeving om ons heen en misschien wel het belangrijkste, de kwetsbaarheid van mensen en over onszelf te onderstrepen.