Installaties, Land Art  - Netherlands


Field Trip Gmert-Bakel, Gmert-Bakel Barbant

 Land Art Diessen 17

 Land Art Maastricht, Maastricht (Limburg),  Object X-Factor( Photos 6-9) in collaboration with Hans Vernooij (NL)

Land Art Diessen 09, Diessen (Barbant)

Land Art Diessen 08, Diessen (Barbant),